EPC

EPC – Energie Prestatie Certificaat

Viban zorgt ook voor de opmaak van een EPC voor uw woning.

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop van woningen, appartementen, … verplicht. Vanaf 1 januari 2009 gaat de verplichting ook in voor verhuur van woongebouwen.

Verkopers en verhuurders doen een beroep op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning. Het EPC moet beschikbaar zijn op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat informeert op die manier de potentiële kopers en huurders over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, winkels, …) zal een EPC verplicht worden in de loop van 2009. De wetgeving over het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is in voorbereiding.

De energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen (pdf-document, 130 kB). Deze richtlijn legt op dat zowel voor nieuwbouwwoningen als voor de verkoop en de verhuur van bestaande woningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt. Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek bezocht, zullen over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en dit uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats.

Het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van woongebouwen en de vrijwillige energieaudit zijn twee verschillende zaken.

Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen:

  • verplicht bij verkoop en verhuur van woongebouwen (woningen, appartementen, studio’s, …);
  • de verkoper en verhuurder moet een EPC laten opmaken;
  • bij verkoop krijgt de koper het EPC;
  • bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC;
  • enkel een energiedeskundige type A kan een EPC opmaken;
  • geschatte kostprijs : afhankelijk van het type gebouw