Premies

Subsidies voor particulieren

De groene stroomcertificaten, die je krijgt per 1.000 kWh opgewekte stroom, leveren dit jaar nog 90 euro op.  Bovendien verplicht de Vlaamse regering het voorafgaand isoleren van het dak.

Hernieuwbare energie

De Vlaamse regering engageert zich om tegen 2020 13% van de geleverde elektriciteit op te wekken met hernieuwbare energiebronnen. Om ons aan te zetten tot het zelf produceren van groene stroom, beloont Vlaanderen het opwekken van groene stroom door groene stroomcertificaten op te kopen. Maar die opbrengsten zullen de komende jaren dalen, daar is de Vlaamse regering het al principieel over eens. Om zulke groene stroomcertificaten te krijgen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten je fotovoltaïsche panelen (pv-panelen) om elektriciteit te maken, gekoppeld zijn aan het distributienet. De opgewerkte stroom mag louter voor eigen gebruik dienen en bovendien moet je dak goed geïsoleerd zijn – om energie te besparen. Pas als je aan al deze voorwaarden voldoet, krijg je per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit een groene stroomcertificaat van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt of VREG.

Belastingen

De groene stroomcertificaten zijn wel belastingvrij.Enkel de bedrijven betalen hier Btw op.

 

Dakisolatie

Het bovenstaande ontwerp van decreet is op 6 februari 2009 principieel goedgekeurd, maar het moet nog eens door de Vlaamse regering goedgekeurd worden. Pas als het ontwerp daarna in het Vlaams parlement goedgekeurd wordt, is dit voorstel definitief van kracht. 
Welke concrete gevolgen zou dit toekomstig decreet dan voor (nieuwe) eigenaars van zonnepanelen hebben?

Vanaf 1 januari 2010 krijgen eigenaars van nieuwe zonnepanelen die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, enkel groene stroomcertificaten die verkocht kunnen worden aan de netbeheerder indien het dak of de zoldervloer geïsoleerd is. De geplaatste isolatie moet voldoen aan 3m² W/K, wat ongeveer neerkomt op 12cm minerale wol isolatie of 8 cm Pur.

 

Kostendaling

De minister verlaagt de steunbedragen voor groene stroomcertificaten omdat de technische kosten voor het maken van pv-panelen op enkele jaren tijd sterk gedaald zijn. Tegelijk is de prijs van brandstof gestegen waardoor de meerkost van groene stroom kleiner is geworden. De federale herstelwet laat bovendien toe dat voor één investering tot drie keer de belastingaftrek kan gebruikt worden. Al die evoluties zorgen ervoor dat Vlaanderen vanaf 2010 minder steun moet voorzien om investeringen in bijvoorbeeld pv-panelen rendabel te houden. Omgekeerd neemt de steun toe als ook de meerkost verhoogt. Zo stijgt de steun voor wind en biomassa en daalt de steun voor restafvalverbranding en zon. Twijfel je over de rendabiliteit van een investering in bijvoorbeeld pv-panelen, maak dan eens een berekening van de terugverdientijd.

Aanvraag

De Vreg heeft sinds 29 januari 2009 een online aanvraagformulier beschikbaar om groene stroomcertificaten aan te vragen voor pv-panelen. Dit online formulier vind je op de website van de Vreg.
Je moet dit formulier onmiddellijk na de ingebruikname van de installatie invullen. Je dient wel te beschikken over een aparte productiemeter, die de hoeveelheid door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit registreert. Die productiemeter moet correct geïnstalleerd worden en hierop kun je de meterstand aflezen die je moet invullen op het aanvraagformulier.